INFO

VWS - Leven met Dementie

Zes thema’s van de beleidsagenda van het ministerie van VWS worden verduidelijkt in een korte, persoonlijke film.

Opdachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport