INFO

RCE Monumententalentprijs 2023 – Trailer

Met als doel het bevorderen van verjonging en vernieuwing in de erfgoedsector, heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de jaarlijkse aanmoedigingsprijs Monumententalent in het leven geroepen. Deze prijs richt zich specifiek op jonge professionals tot 32 jaar die betaald werk verrichten binnen de Nederlandse monumentensector. Wij hebben in totaal vier video’s gemaakt, waarvan drie portretten van genomineerde erfgoedprofessionals en deze trailer.

Opdrachtgever: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)