INFO

(Ont)regel de zorg

Met deze video’s worden zorgverleners geïnformeerd over geschrapte regels in de zorg. In elke video zien we bepaalde administratieve handelingen die niet meer nodig zijn.

Opdachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport