INFO

Kaap Skil

In opdracht van Kaap Skil, het museum van jutters en zeelui op Texel, ontwikkelden we voor de tentoonstellingsruimtes van het museum een aantal visuele elementen. Zo hebben we met animaties een maquette tot leven laten komen en filmportretten gemaakt van mensen die vertellen over de geschiedenis van Texel en de zeevaart.