INFO

Hoom

Een pakkende infomercial over het energiezuiniger maken van je huis.

Het verduurzamen van woningen is een behoorlijke opgave. Coöperatie Hoom ondersteunt de lokale initiatieven bij het lokaal inbedden en lokaal uitvoeren van begeleiding bij energiebesparing voor bewoners en de transitie naar gasloos.