INFO

Ehealth - Empowering People

Onderdeel van een serie films voor de E-health week tijdens het EU-voorzitterschap van Nederland, waarin vernieuwingen in de zorg werden behandeld.

Opdachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport