INFO

Dutch BID for EMA

Film om de European Medicine Agency over te halen om zich te vestigen in Nederland. De video is internationaal opgepikt en gedeeld.

Opdachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport