INFO

CAS 2020 | Explainer

Het klimaat verandert en wij moeten mee veranderen. Een groot aantal dingen gaat al goed. Wat kunnen we leren van succesvolle voorbeelden uit de hele wereld? En… wat kun je zelf doen om je aan te passen aan het veranderende klimaat? Dat waren de vragen tijdens de Climate Adaptation Summit 2020.
Wij werden gevraagd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om deze Explainer te maken over wat klimaatadaptatie is en waarom de wereld zich nu moet aanpassen aan klimaatverandering. In deze video zie je veel voorbeelden van mensen en landen die zich al succesvol aanpassen aan klimaatverandering. Neem bijvoorbeeld een tegel uit je tuin. Of zet een regenton op je balkon. Elke actie, hoe klein ook, helpt. Klimaatadaptatie gaat ons allemaal aan. En we zullen er allemaal baat bij hebben als we ons aanpassen.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat